การบำรุงรักษาเครื่องพ่นยา

กุมภาพันธ์ 5th, 2015

การบํารุงรักษาเครื่องพ่นยาจึงมีความสําคัญมาก ทั้งนี้เพราะถ้าเครื่องพ่นยาอยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะที่พ่นยาละอองยาทุก ๆ เม็ดจะพุ่งเข้าสู่เป้าหมายตามส่วนต่างๆ ของพืชที่ต้องการโดยเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด การบํารุงรักษาที่สําคัญอันดับแรกคือการทําความสะอาด และตรวจสอบชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องพ่นยาเป็นประจําไม่ควรจะให้ความสนใจเฉพาะในกรณีที่ชิ้นส่วน เกิดรั่วหรือแตกหักเท่านั้น อย่าลืมว่าการป้องกันดีกว่าการแก้ไข การบํารุงรักษาที่ดีคือการป้องกัน ดังนั้นถ้าหากว่าสามารถเปลี่ยนหรือซ่อมแชมชิ้นส่วนที่สึกหรอได้ทันก่อนที่จะแตกหัก ก็จะไม่ทําให้ชิ้นส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเสียหายตามมา

สิ่งสกปรกที่แปลกปลอมเข้าไปอาจจะมาจากนํ้าที่ใช้ผสมกับสารเคมีถ้าเป็นนํ้าที่มาจากแม่นํ้าลําคลอง ก็อาจจะมีตะกอนสิ่งสกปรกติดมา ซึ่งสามารถเข้าไปอุดตันหัวฉีดได้ถ้าตะกอนนั้นไปเกาะอยู่กับลิ้นลูกสูบหรือส่วนที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ส่วนนั้นก็จะสึกหรอเร็วกว่าปกติ เพราะฉะนั้นขอให้ระวังพยายามใช้นํ้าที่สะอาดผสมยาเสมอการล้างด้วยนํ้าหลายๆ ครั้ง ครั้งละน้อยๆ ด้วยนํ้าสะอ่าดดีกว่าใสนํ้าเต็มถังแล้วล้างทิ้งเพียงครั้งเดียว

ในกรณีที่หัวฉีดเกิดอุดตันขณะพ่นยา ถ้าเป็นไปได้ให้ถอดเปลี่ยนใช้หัวฉีดหัวใหม่ที่สํารองไว้ หลังจากเสร็จงานแล้วจึงนําหัวฉีดเก่ากลับไปตรวจทําความสะอาดนอกแปลง ถ้าไม่มีหัวฉีดใหม่สํารองไว้ก็ต้องมีนํ้าสะอาดอยู่ในแปลงเพื่อที่จะล้างได้ ถ้ายังไม่ออกให้ใช้วิธีเคาะช่วยเพียงเบาๆ อย่าใช้ปากเป่าเป็นอันขาด เข็ม ตะปูหรือลวดก็ไม่ควรใช้แยงรูหัวฉีด เพราะจะทําให้เกิดความเสียหายได้

เทคนิคการฉีดเครื่องพ่นยาสารเคมี

กุมภาพันธ์ 4th, 2015

เมื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของวัชพืช สภาพพื้นที่ที่มีวัชพืช และชนิดของสารเคมีที่จะใช้และเลือกเครื่องมือที่จะใช้ในการปฏิบัติงานแล้ว สิ่งที่จะต้องทำก็คือการคำนวณอัตราการไหลของน้ำยาออกจากหัวฉีดหรือเครื่องพ่นยา ถ้าเป็นหัวฉีดมาตรฐานก็จะมีตารางคู่มือบอกแต่ถ้าหัวฉีดไม่ได้มาตรฐานก็สามารถที่จะทำงานได้ด้วยการคำนวณแบบง่ายๆ

1. เติมน้ำเปล่าลงในถังน้ำยาแล้วความดันลงในถังจนเต็ม ทดลองฉีดพ่นน้ำเปล่าด้วยหัวฉีดที่จะใช้ทำงานโดยฉีดพ่นลงในภาชนะถุงพลาสติกที่ทราบปริมาตรแล้ว และจับเวลาดูอัตราการฉีดพ่นใน 1 นาทีทำซ้ำหลายๆครั้ง มาหาค่าเฉลี่ยจะรู้อัตราการฉีดพ่นต่อนาทีของหัวฉีด
2. หาระดับความสูงของหัวฉีดจะต้องยกให้สูงจากพื้นเพื่อให้ได้ความกว้างของหัวฉีด ปกติการฉีดพ่นสารเคมีจะยกหัวฉีดสูงจากพื้นดินประมาณ 50ซม. เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายแต่ก็อาจยกสูงขึ้นกว่านี้ได้บ้างเล็กน้อย สมมุติว่าได้แถบน้ำยากว้าง 2 เมตร
3. คำนวณหาอัตราความเร็วในการเคลื่อนที่เมื่อฉีดพ่นสารเคมีจากสูตร ผู้ฉีดต้องซ้อมเดินให้ได้ระยะทาง 40 เมตร ในเวลา 1 นาที ในขณะที่ฝึกซ้อมการเดินต้องสะพายเครื่องฉีดยาปฏิบัติจริงทุกประการ เมื่อปฏิบัติดังนี้แล้วการฉีดพ่นสารเคมีในสนามจริงๆจะมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยที่สุด การฉีดด้วยก้านฉีดแรงดันสูง จะต้องฉีดขึ้นลงพร้อมกับเคลื่อนที่ไปข้างหน้าห้ามฉีดส่ายไปมา อย่าฉีดใต้ลมเพื่อป้องกันละอองสารเคมีปลิวเข้าหาตัว

ข้อควรระวังในการใช้สารเคมี

1. สวมเสื้อผ้าให้มิดชิด รวมทั้งถุงมือ หมวก และหน้ากาก ป้องกันไม่ให้สารเคมีถูกต้องตัว
2. อย่ารับประทานอาหาร ดื่มน้ำหรือสูบบุหรี่ขณะผสมสารเคมีหรือฉีดพ่นสารเคมี
3. ภาชนะที่บรรจุสารเคมี ต้องทำลายอย่าโยนลงน้ำ หรือล้างถังน้ำยาแล้วเทลงน้ำ

เครื่องพ่นยาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่รักษาโรคหอบหืด

กุมภาพันธ์ 3rd, 2015

เครื่องพ่นยาเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการบริหารยาในรูปแบบของไอหมอกให้กับผู้ป่วยที่ทุกข์ทรมานจากโรคหอบหืดและปัญหาทางเดินหายใจอื่นๆ เป็นยาสูดดมโดยตรงเข้าไปในปอดจะได้รับยาโดยตรงผ่านทางจมูกผู้ที่มีอาการหืดหอบ โรคปอดเรื้อรังและระบบทางเดินหายใจสามารถรักษาได้อย่างรวดเร็วหากได้รับการรักษาด้วยการพ่นยาขยายหลอดลมออกซิเจนจะถูกสูบผ่านของเหลวกลายเป็นไอและไอนี้จะสูดดมด้วยผู้ป่วยสามารถรักษาได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางการแพทย์การรักษาสามารถใช้เวลาประมาณ 7-10 นาทีขึ้นอยู่ที่ขนาดยาในถ้วยเครื่องพ่นยา

โรคหอบหืดเป็นโรคหลอดลมที่มีการหดตัวทำให้ผู้ป่วยมีอาการไอเหนื่อยหอบและแน่นหน้าอก ซึ่งการรักษาในปัจจุบันเน้นควบคุมอาการ ด้วยการพ่นยามากว่ากินยาเนื่องจากได้ผลดีและผลข้างเขียงน้อยกว่า มียาอยู่ 2 กลุ่มหลักคือ

1. ยาควบคุมอาการ ได้แก่ กลุ่มสเตอร์รอยด์ กลุ่มยาขยายหลอดลมชนิดออกฤทธิ์ยาว
2. ยาลดอาการ ได้แก่ ยาขยายหลอดลมชนิดออกฤทธิ์สั้น แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่ได้ยาพ่นไปใช้แล้วไม่ได้ผล สาเหตุใหญ่มาจาการพ่นยาไม่ถูกวิธี

ในปัจจุบันมีเครื่องพ่นยาที่สามารถพ่นยาเองได้ที่บ้าน เป็นเครื่องพ่นยาที่เหมาะกับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับยาผ่านทางเดินอาหาร และผู้ป่วยโรคภูมิแพ้หรือหอบหืดตัวเครื่องออกแบบให้สามารถเก็บอุปกรณ์ต่างๆได้ มีหูหิ้วพกพาสะดวกเหมาะสำหรับผู้ป่วยทั้งในบ้านและโรงพยาบาล ตัวเครื่องพ่นยาประกอบด้วยหน้ากากพ่นยา 2 ชิ้น สำหรับผู้ใหญ่/เด็กปากคาบกระบอกใส่ยาสายออกซิเจน แผ่นกรอง เป็นต้น

เทคนิคการใช้เครื่องพ่นยากำจัดวัชพืช

กุมภาพันธ์ 2nd, 2015

สารเคมีกำจัดวัชพืชเพื่อที่จะให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพประหยัดสารเคมีและกำจัดวัชพืชอย่างมีผลจำเป็นต้องมมีความรู้ทางด้านการใช้งานเครื่องพ่นสารเคมี ว่าจำเป็นตอนใช้ในสภาพพื้นที่และชนิดของพื้นนั้นควรใช้เครื่องพ่นสารเคมีชนิดใด เครื่องพ่นสารเคมีประกอบด้วยสิ่งสำคัญ เช่น ถังบรรจุน้ำยา ปั้มเครื่องส่งแรงดัน หัวฉีด เป็นต้น

ลักษณะการทำงานของเครื่องพ่นยา
1. เครื่องพ่นยาแบบสะพายหลัง เป็นเครื่องพ่นยาแบบน้ำทำงานด้วยแรงคนอาจจะเป็นระบบอัดความดันลงในถัง โดยปั้มอัดความดันจนเต็มถัง เครื่องพ่นยาแบบนี้จะดันโยกลูกสูบโดยมีก้านสำหรับโยกอยู่ด้านข้างตอนล่างของถังน้ำยา เหมาะสำหรับฉีดพ่นวัชพืชขนาดเล็กและมีพื้นที่ไม่มาก
2. เครื่องพ่นยาแบบเครื่องสะพายหลัง เป็นเครื่องพ่นยาชนิดติดเครื่องยนต์โดยปั้มแรงดันน้ำยามีถังน้ำยาบรรจุประมาณ 15-20 ลิตร สามารถฉีดวัชพืชที่มีความสูงเหมาะสมสำหรับพื้นที่ที่มีวัชพืชไม่มากนักสามารทำงานได้รวดเร็วกว่าเครื่องพ่นยาแบบสะพายหลัง
3. เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันน้ำแบบมีล้อเข็นและชนิดหิ้ว เป็นเครื่องพ่นยาขนาดใหญ่สามารถฉีดพ่นได้ไกลสามารถทำงานได้รวดเร็วกว่าแบบหิ้ว สามารถฉีดพ่นวัชพืชได้เกือบทุกสภาพที่มีขนาดลำต้นเล็กและลำต้นใหญ่
4. เครื่องพ่นยาแบบสะพายหลังใช่แรงดันลม เป็นเครื่องพ่นที่สามารถพ่นได้ทั้งน้ำและยาผงแต่ไม่สามารถฉีดน้ำยาได้ไกลเท่ากับเครื่องยนต์พ่นยาเหมาะกับวัชพืชบกตามคันคลองส่งน้ำ

เครื่องพ่นยาทุกชนิดได้ออกแบบเพื่อให้การทำงานสะดวกสามารถฉีดพ่นสารเคมีได้ทั่วถึง เครื่องพ่นยามีหัวฉีดเป็นตัวบังคับการไหลเวียนและการกระจายตัวของสารเคมีให้สม่ำเสมอ หัวฉีดต้องมีหลายชนิดเพื่อให้เหมาะสมกับเครื่องพ่นยานั้นๆ

หลักการเลือกซื้อเครื่องพ่นยา

มกราคม 29th, 2015

เครื่องพ่นยานั้นเป็นการทำงานที่เปลี่ยนยาเหลวให้เป็นไอหมอกเพื่อที่จะทำให้เข้าไปในปอดและหลอดลมได้ง่าย โดยยาสามารถผ่านทางปากและจมูก(ใช้พ่นยาโดยตรง)ช่วยให้คนที่ใช้หายใจสะดวก สำหรับผู้ป่วยที่เป็นหืด,หอบ,หวัด แต่มีผู้ป่วยบางรายที่เป็นโรคแต่ไม่สามารถรับยาทางฉีดหรือทาน ก็จะใช้การพ่นยาช่วย การทำงานของเครื่องพ่นยาต้องใช้น้ำเป็นตัวช่วยเพื่อทำให้ยาออกมาเป็นหมอก ละอองที่ละเอียด ยิ่งหากเครื่องมีละอองยาที่ละเอียดก็จะมีราคาสูง

การทำงานของตัวเครื่องจะทำงานโดนอัดอากาศจากภายนอกเข้าสู่ฟิวส์เตอร์ ผ่านกระเปาะยา และยาผ่านเข้าทางจมูก ไม่สามารถผ่านทางปากได้ เหมาะกับผู้ป่วยหอบ,หืด ที่มีอาการไม่หนักมาก

วิธีพ่นยา (Breathing treatment) ในเด็ก หรือ การให้ยาพ่นฝอยละอองในเด็ก เป็นการรักษาโรคทางระบบทางเดินหายใจ โดยใช้ยาละอองฝอยขนาดเล็ก ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของยาฝอยละออง ที่จะเดินทางผ่านทางเดินหายใจที่ดีที่สุดคือ 1-5 ไมครอน (Micron) ในปัจจุ บันถือเป็นการบริหารยา (การให้ยา) ที่มีความสำคัญ และใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในเด็กและในผู้ใหญ่ โดยเฉพาะโรคที่มีการอุดกั้นของหลอดลมขนาดเล็ก เช่น โรคหืด โรคปอดเรื้อรัง เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากคุณสมบัติของฝอยละอองที่มีอนุภาคเล็กมาก ยาจึงสามารถเข้าสู่ปอดและออกฤทธิ์ที่ปอดได้โดยตรง นอกจากนั้นยายังออกฤทธิ์ได้ทันที ในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกับการให้ยาฉีดทางหลอดเลือดดำ และมีฤทธิ์อยู่นานพอๆกับการฉีด หรือ รับประทานยา รวมทั้ง ยังใช้ยาในปริมาณที่มีขนาดยา (Dose) น้อยกว่า ทั้งหมดช่วยให้อาการข้างเคียง (ผลข้างเคียง) จากยาลด ลง จากการดูดซึมยาเข้าสู่กระแสเลือดน้อยลง

วิธีการเลือกซื้อเครื่องพ่นยา
1.ดูอาการของผู้ป่วย ซึ่งควรจะสอบถามคุณหมอก่อน ว่าเหมาะกับแบบใด
2.หากมีการใช้งานบ่อย เดินทางบ่อย ควรเลือกรุ่นที่พกพาง่าย ใช้แบตเตอรี่ได้ ปัจจุบันมีรุ่นที่ใช้ไฟในรถได้
3.ขนาด ความละเอียดของการพ่นยา ความดังของตัวเครื่อง การรับประกัน

ทางที่ดีนั้นเมื่อเรามีปัญหาสุขภาพเราควรที่จะปรึกษาแพทย์จะดีกว่า อย่างน้อยๆแพทยืก็จะได้ชี้แจงแนวทางในการรักษา ไม่ควรที่จะซื้อยากินเอง หรือใช้เครื่องพ่นยาเองโดยไม่ได้ศึกษารายละเอียดให้รอบคอบ เพราะทุกอย่างล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อสุขภาพของเราทั้งนั้น